1
متن سخنراني چهاردهم مهرماه 1379 در جامعه زنان انقلاب اسلامي.منتشر شده در مجموعه سخنرانيها وباز نشر ويرايش جديد در دي ماه 1394 در ماهنامه پيام ابراهيم

از آنجا كه به طور حيرت انگيزي وضعيت سياسي ايران شباهت‎هاي جدي با زمان ايراد اين سخنراني دارد، و انگاره‎ها و راهكارهاي ارائه شده در آن امروز نيز باوجود گذشت پانزده‎سال از آن زمان و اوج و حضيض جنبش اصلاح‎طلبي هنوز مي‎تواند معتبر و مفيد باشد، پيام ابراهيم مبادرت به چاپ آن مي‎كند. با اين حال خوانندگان ارجمند خود مي‎توانند شبيه سازي‎هاي لازم براي درك بهتر مضمون سخنراني انجام دهند. به عنوان نمونه، حوادث ورامين و شيراز و قم و شهر ري جايگزين حادثه خرم‎آباد مي‎شود و در نهايت وقتي روحاني به جاي خاتمي گذاشته ‎شود، مشاهده مي‎شود كه ماهيت قضايا و معادله‎ها مع‎الاسف همان است كه پانزده‎سال پيش از اين بود.

پيام ابراهيم