5
چند خاطره و يادداشت پراكنده
4
شرح يك مناقشه تاريخي: پس از آتش زدن مسجدي در ليبي توسط سلفي ها در دي ماه 1391 كه سرآغاز فجايعي شد كه تا كنون در كشورهاي مسلمان آفريقا و خاورميانه ادامه دارد. گفتگويي انتقادي ميان و دوست همفكر عزيزي در گرفت كه حاصل آن اين است:
3
مرگ تنها حقیقت زندگی است
حقیقتی به چون و چرا، بی بدیل
هر وقت بخواهد به سراغم می آید.
هیچ سلطه‎ای بر آن ندارم
هیچ فیلسوفی تردیدی در آن روا نداشته
همه ادیان به آن وعده داده‎اند.
2
راستي چرا اين دنياي خاكي چنين است؟
چرا همه مرده‎ها خوبند؟
چرا قديس فقط مي‎ميرد؟
چرا خوب‎ها مي‎ميرند؟
چرا در مسلخ عشق جز نكو را نکشند؟
چرا همه خوب‎ها مرده‎اند يا خواهند مرد؟
1
ماركس او
گفت : حضرت ماركس را تحقير كرده‎اي!
گفتم: اگر چنين است خود را تحقير كرده‎ام. ولي تو چه،
مي‎خواهي مرا تحقير كني؟