10
منتشره در دو ماهنامه چشم انداز ايران شماره 142 مورخ آبان و آذر 1402 با عنوان فرعي "غزه به ما چه مربوط است"

يكي گفت: به ما چه مربوط است؟ فلسطين را مي‌گفت.
آن ديگري: حماس را محكوم كرد، كه به فكر مردم خود نيست.
برخي رسانه‌هاي غرب هم با شيطنت هميشگي‌شان مهر داعش را به عمليات حماس مي‌زنند.
- حال من مي‌مانم با اين «قباي ژنده خود كه به كجا بياويزش، در اين شب سرد زمستان»
- خدايا اين چيست كه نصيب ما كرده‌اي؟ به كدامين گناه؟ چرا فلسطيني را چنين آواره كرده‌اي و حاكميت ما را در پي نخود سياه بمب اتم فرستادي كه روزي ترتيب اسرائيل را بدهد.
- چرا با اين «هوش و استعداد انساني و سرزميني»، و «با اين تمدن تاريخي هزاران ساله»، با اين سرهاي پرشورِ «لبيك» گفته نتوانيم راه «بدون سلاح اتمي» را كه اول انقلاب نويد آن داده شده بود در پيش بگيريم.
- چرا جوانان ما كه روزي با آن سرهاي پرشور با عبور از آتش و خون سر از پا نشناخته به فلسطين مي‌رفتند، چنين بي‌تفاوت و سردرگم شده‌اند.
- خدايا اين همه درماندگي و بيچارگي گناه كيست؟ به كدامين گناه ما است؟
- آيا هم
9
تابستان 1359 بود، بعد از انقلاب و پس از جدا شدن از سازمان، زماني كه فوج فوج خبرنگار و فيلم‌ساز و روزنامه‌نگار و روشنفكران و انديشمندان و فيلسوفان، انگشت حيرت به دهان، به ايران سرازير مي‌شدند تا بلكه از كار اين ملت سر در بياورند.
اين سخن يكي از اين فرانسوي‌ها بود، درباره شخصي كه براي ديدن و سبك و سنگين كردن‌اش از آن طرف دنيا تا خيابان ري، كوچه آب منگل پايين آمده بود.
اروپايي‌ها بيشتر كنجكاو بودند بدانند اين چه ملتي است كه اينگونه ناگهان جهان و جهانيان را در حيرت فرو برده است. كساني كه در برابر ارتش تا دندان مسلح شاه، قوي‌ترين و پيشرفته‌ترين كشور منطقه اين چنين سينه سپر كرده بودند. به روايت خبرگزاري‌هاي خارجي «سينه لُخت در برابر تانك و مسلسل» يادآور بهار پراك و مقاومت لهستاني‌ها در برابر تانك‌هاي ارتش شوروي!
حالا يكي از اين انسان‌ها را در برابر خود مي‌ديد كه در كوچه آب منگل در خيابان ري پايين شهر تهران با فروتني چهار زانو روي زمين نشسته، فروتن و بي ادعا، بي هيچ نگهبان و محافظ، بي هيچ تشريفات، بي هيچ توپ و تانك و مسلسل، در خانه‌اي نيمه آجري، نيمه خشتي كوچك و محقر در براب
8
بيست و شش روز از حمله غافلگيرانه حماس به مجتمع‌هاي مرزي اسرائيل و پاسخ وحشيانه ارتش اسرائيل به ساكنان غزه مي‌گذرد. اسرائيل و رسانه‌هاي متصل و وابسته يا تحت تأثير تبليغات صهيونيسم بين‌المللي تا جايي كه در توانشان بود بر طبل «تروريسم» كوبيدند و با مهارتي كه در پردازش دروغ و مظلوم نمايي دارند به انواع متنوع و پيچيده در رسانه‌ها به ويژه با يادآوري «هولوكاست» به بازسازي نمايش مظلوميت قوم يهود پرداختند.
فاجعه كشتار يهوديان توسط نازي‌ها و حتي ستمي كه در سده‌هاي گذشته در اروپاي عصر مدرن بر آنان رفته بر كسي پوشيده نيست. با اين حال از آن هنگام تا كنون به شدت مسخ شده و مورد سوء استفاده واقع شده است. آژانس ملي يهود به ياري نهادهاي ثروت و قدرت حاكم بر جهان هرگونه تلاش براي پرس و جو از چند و چون اين داستان از طرف شخصيت‌هاي ادبي، علمي و سياسي جهان را چنان سركوب كرده كه ديگر كسي جرأت پرسش و كنجكاوي هم ندارد.

منتشر شده در8 نوامبر2023 در كانال تلگرام ايران فردا
7
ما به دنبال اين هستيم كه مي‌بينيم: آيا خيزش «زن، زندگي، آزادي» گونه‌اي از اشكال جديد مقاومت است و يا چه رگه‌هايي از آن چنين بوده؟ و به‌طور كلي در پرتو اشكال جديد مقاومت چگونه مي‌توان جنبش اخير را از اين بابت توضيح داد.

اين مطلب در كانال تلگرام ايران فردا با حذفياتي در مقدمه و آخر مطلب منتشر گرديده است.
6
چند خاطره و يادداشت پراكنده
5
كتاب صوتي آرمانشهر اسلامي (نگاهي پديدار شناسانه به حج عمره)
4
كتاب صوتي از ناسوت تا لاهوت
نامه پيوست ابتدا با عنوان محرمانه براي رييس دانشگاه ارسال  شده بود
.پس از ان چون هيچ توجهي به ان نشد به همان شكل محرمانه براي وزير علوم
ارسال گرديد
اكنون با گذشت 4 سال ازان تاريخ چون معلوم شد از جانب ايشان نيز مورد بي
توحهي واقع شده  به پيوست منتشر ميشود و اين در حالي كه در بيشتر
دانشگاههاي معتبر والبته غربي جها ن قوانين بسيار جدي و سخت گيرانه اي
براي اين گونه موارد وجود د دارد
2
نوشته چاپ شده در مجله هفته مونترال شماره 582 ارديبهشت 1399
1
طرح جديد آمريكايي – اسرائيلي، ترامپ – نتانياهو، نه يك معامله يا تجارت خوب و مهم است و نه حتي كلاه‌برداري قرن آن‌چنان كه باسم نعيم رهبر ارشد حماس آن را «كلاه‌برداري قرن» ناميده است.
هيچ‌كدام از اين نام‌ها بهتر از «فرمان» يا «دستور» تسليم ماهيت واقعي و فراگير آن را روشن نمي‌كند.
قابل‌انكار نيست كه مي‌تواند براي بعضي‌ها يك طرح صلح يا تجارت خوب قرن باشد؛ براي نژادپرستان و دست راستي‌هاي تندروي اسرائيل و طرفداران پر و پا قرص صهيونيسم در تمامي جهان و چه‌بسا براي اقليت كوچكي از اعراب در فلسطين و سراسر جهان كه از اين درگيري طولاني خسته و عاصي شده‌اند و براي بعضي دولتمردان و اعراب ثروتمند كه همواره در هر فرا كنشي سوداي معامله‌اي پرسود در سر مي‌پرورند و آرامش قبرستاني، خفت‌بار و تحقيرآميز را به مقاومت پايان‌ناپذير يا دست‌كم مقاومتي كه فرجام آن معلوم نيست ترجيح مي‌دهند. با شناختي كه اكنون از پيرامونيان نزديك ترامپ و حلقه اصلي سياست‌گذاري آمريكا، در تمام جهان وجود دارد. ترديدي نيست كه اين طرح نه ادامه فرآيند آغازشده در دولت‌هاي قبلي آمريكا اعم از دولت جمهوري‌خواهِ بوش و كارتر است و نه ك