4
اين نوشته در تاريخ 31 شهريور 1380 در روزنامه نوروز منتشر گرديده است.

جرج بوش به اين مضمون گفته است: آمريكا در شرايط جنگي با مهاجمان به نيويورك قرار دارد، جنگي طولاني و مردم آمريكا بايد براي اين جنگ طولاني آماده باشند. 1. جنگ طولاني؟ 2. آمادگي مردم؟ اين همه چه معنايي دارد.

در حالي كه هنوز 1. به درستي و به‎طور مستند مهاجمان مشخص نشده‎اند. 2. همه مقالات رسمي و رهبران كشورها اين عمليات تروريستي را محكوم كرده‎اند.3. حتي طالبان و بن‎لادن كه هدف عمده حملات تبليغي غرب هستند مسئوليت انجام اين عمليات را نپذيرفته و خواهان ارائه اسناد و مدارك براي تحويل بن‎لادن شده‎اند.
3
مرگ تنها حقیقت زندگی است
حقیقتی به چون و چرا، بی بدیل
هر وقت بخواهد به سراغم می آید.
هیچ سلطه‎ای بر آن ندارم
هیچ فیلسوفی تردیدی در آن روا نداشته
همه ادیان به آن وعده داده‎اند.
2
راستي چرا اين دنياي خاكي چنين است؟
چرا همه مرده‎ها خوبند؟
چرا قديس فقط مي‎ميرد؟
چرا خوب‎ها مي‎ميرند؟
چرا در مسلخ عشق جز نكو را نکشند؟
چرا همه خوب‎ها مرده‎اند يا خواهند مرد؟
1
اين نوشته در روزنامه وقايع اتفاقيه به تاريخ 1383/02/27 منتشر گرديده است.

تا هنگامي كه فيلم «مارمولك» را نديده بودم با اين همه سر و صدا و قيل و قال عليه «مارمولك» گمان مي‎كردم واقعاً توهيني به روحانيت روا داشته شده است و اين همه از اين جهت باعث شگفتي مي‎بود كه چگونه در چنين فيلمي در نظام سياسي‎اي كه در رأس آن بلكه در رئوس آن مدت بيست و پنج سال است روحانيت قرار داشته مي‎تواند مجوز پخش بگيرد.

آن هم از وزارت ارشادي كه نه تنها وزيرش ضد روحاني نيست بلكه تجربه چند ساله بحران‎هايي اينگونه را پشت سر گذرانيده و احتمالاً مايل نيست وارد بحراني ديگر شود.