1
متن کامل پاسخ‎‎های اینجانب به پرسش‎هایی در مصاحبه مجله ایران فردا درباره بحران دانشگاه‎ها با شرکت سه استاد دیگر دانشگاه‎های ایران، آقایان دکتر پیمان، دکتر توسلی و دکتر ملکی، که در شماره بیست و هشتم آبان ماه 1375 آن ماهنامه به مدیریت شادروان مهندس عزت‎الله سحابی و به کوشش آقای دکتر سعید مدنی و باز نشر بخش‎هایی از گزارش دکتر فضل‎الله صلواتی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در شماره 416 هفته نامه «نوید اصفهان» منتشر شد.