متن بیانیه‎ای که به مناسبت روز جهانی معماری از طرف اینجانب تهیه و در مجله کانون دانش‎آموختگان معماری دانشگاه تهران منتشر گردید.