گفتگو با مهندس حمید نوحی
س- تحلیل مردم یک جامعه چه ضرورت و چه کاربردی دارد؟ آیا مبارزه، فعالیت‎های سیاسی و اجتماعی بدون اینکه مردم را بشناسیم و ارزیابی کنیم مشکلی پیدا خواهد کرد؟ الان مردم شناسی یک رشته آکادمیک است. ولی ظاهراً شما از منظری دیگر هم به قضیه نگاه می‎کنید. در این زمینه هم کار چندانی نشده است. خلقیات ایرانیان کار جمالزاده و کتاب سازگاری ایرانی از مهندس بازرگان و کتاب آقای حسن نراقی و دکتر ایزدی از منابع نادر در این زمینه است. حتی جامعه شناس‎هایمان هم درباره مردم‎شناسی کار زیادی نکرده‎اند. بنابراین اولین سوال این است که چه نیازی به این کار هست؟
3
نیاز به نوشتن درباره سحابی آن هنگام قوت یافت که در محفلی خانوادگی، زندانی آزاد شده‎ای از جمع خانواده‎های ملی- مذهبی در بیان چگونگی مقاومت در برابر فشارهای جسمی و روانی دوران بازداشت و نتایج مثبتی که خود و دیگران به دست آورده بودند سخن می‎گفت. در برابر این سخنان سرشار از غرور، هاله، اما غمگنانه و ناخودآگاه برای بیان مشکلاتی که پدرش در هنگام بازداشت از یک سال پیش از این تاریخ با آن روبرو بوده از جعبه سیاهی در مورد پدرش سخن به میان آورد که کسی را خبری از درون آن نیست... گذشت. پس از یک ماه و اندی از آن تاریخ، اما باز دوباره به هنگام گزارش دیدارش با پدر در دادگاه انقلاب و روایت‎های دیگر از دادگاه‎ها و از جمله دادگاه اعضای نهضت آزادی و همچنین مندرجات برخی روزنامه‎ها در ارتباط با موضوع، باز حلقه‎های اشک در چشمان هاله...
2
به راستی اعضای خانواده فرشته سان سحابی از پدر و فرزندان، برادران و همسر که از عطایی‎ها بود، هر کدام شأن و بزرگی خاص خود را داشتند. برای این ادعا سه نشانه یا دلیل دارم.
1- تاکنون دست کم یک نفر خود را برادر مهندس سحابی جا زده. دکتر مسعود سحابی! حقه‎باز و هنرپیشه‎ای تمام عیار. بسیار با استعداد و ماهر در ایفای نقش.
2- فرزندان این خاندان بزرگ دست کم طی سه نسل داوطلبانه و با طیب خاطر به راه پرخون پدران خود رفتند.
3- تمام اعضای این خانواده بدون هیچ رگه‎ای از رقابت، حسادت و سایر وسوسه‎های شیطانی همواره زیر سایه درخت بزرگتر آرام گرفته‎اند.
1
- نمي‎دانم چقدر عمر خواهم كرد.
- نمي‎دانم اصلاً براي چه آفريده شده‎ام، پس از مرگ چه خواهد شد. واقعاً نمي‎دانم. اما مي‎دانم كه مي‎گويند چيزي به نام زندگي پس از مرگ وجود دارد يا جسماني يا روحاني كه برايم زياد فرق نمي‎كند.
- نمي‎دانم از كجا آمده‎ام و به كجا خواهم رفت. نمي‎دانم عالم ديگري وجود دارد يا نه؟ نمي‎دانم عالم غيب چيست.